Kerstbrief 2022

Beste mensen,
Ook in het bisdom Roermond hebben we steeds weer behoefte aan nieuwe priesters. In Cadier en Keer worden seminaristen opgeleid voor het priesterschap. Dat gebeurt op Huize Blankenberg. De Stichting Vrienden van Blankenberg ondersteunt hen bij de financiering van hun opleiding en onderkomen. Wij zijn op zoek naar nieuwe Vrienden!

Vrienden zijn nodig
Het seminarie heeft in 2010 de beschikking gekregen over Huize Blankenberg. In de bijlage bij deze brief kunt u daarover meer lezen. Het is in ons aller belang dat deze opleiding ook in de toekomst kan blijven floreren. Er zijn financiële middelen nodig om de studie van onze aanstaande priesters te helpen bekostigen maar ook om hun onderkomen verder te onderhouden. In 2013 werd daartoe de Stichting Vrienden van Blankenberg opgericht: https://www.vriendenvanblankenberg.nl/

Het huidige bestuur van de Vrienden gaat een volgende stap zetten in die ondersteuning. We zijn op zoek naar nieuwe Vrienden, met wie wij inhoudelijk als ook materieel een goede band willen opbouwen. Samen met het seminarie natuurlijk. Vrienden krijgen er ook wat voor terug. Een Nieuwsbrief is in de maak, er zijn plannen voor bezoeken en lezingen, er worden projecten opgepakt waarmee we Blankenberg een extra hand in de rug kunnen houden. Het is nodig! Alleen al uit welbegrepen eigenbelang vanwege het priestertekort.

Actueel
Een actueel voorbeeld van noodzakelijke hulp is de reparatie van de lift in het pand. Die moet vanwege veiligheidsvereisten extra onderhoud ondergaan. De kosten bedragen zo’n €40.000. Er is dus veel geld nodig! Het bestuur vindt dit een prima project om samen met onze (nieuwe) vrienden een stevige bijdrage aan te leveren.
Bent u één van onze nieuwe Vrienden? Wilt u ons helpen om Blankenberg en zijn priesterstudenten verder in de lift te helpen? Het zou voor hen een mooi kerstcadeau zijn! Uw donatie is bovendien fiscaal aftrekbaar, onze stichting heeft de ANBI-status. De actie loopt tot 1 februari 2022, elke bijdrage is daarbij van harte welkom: Stichting Vrienden van Blankenberg, rekening: NL29 RABO 0134374118, ovv: Lift-project

Hoe verder?
Wij hopen u via deze aankondiging nieuwsgierig gemaakt te hebben naar onze verdere acties in het voorjaar van 2022. U gaat daar meer van horen. Als u echter niet geïnteresseerd zou zijn, horen we dat graag van u. Dan krijgt u van ons geen berichten meer. Maar het mooiste is natuurlijk als u niet alleen interesse heeft gekregen voor ons werk, maar ook in uw eigen vriendenkring belangstellenden op ons pad brengt.

Voor nu dank voor uw tijd en vooral ook voor uw financiële bijdrage aan het lift-project. Wij wensen u een Zalig Kerstfeest en een Nieuwjaar in voorspoed, geluk en bovenal een goede gezondheid!

Namens het bestuur,
Dr. Jos Hessels voorzitter
Roermond, 16-12-2021

 

 

 

 

Geef een reactie