Wie zijn wij?

Huize Blankenberg
Huize Blankenberg is een voormalig kasteel gelegen aan de Blankenberg in het gehucht Honthem bij Cadier en Keer. Tegenwoordig de gemeente Eijsden-Margraten.

‘Kasteel Blankenberg, schilderachtig verscholen in het zachtglooiende landschap met fraaie tuin en oprijlaan. Uitgebreid complex om een langwerpige binnenplaats, in huidige vorm, ± 1825. Het herenhuis, geheel verbouwd tussen 1856 en 1863, heeft een middenrisaliet met fronton en twee hoekpaviljoens.’  Zo omschrijft de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed het Huis Blankenberg beeldend in het register van beschermde rijksmonumenten.

Geschiedenis
Het kasteel heeft in zijn lange geschiedenis velerlei bewoners gekend. Een groot deel van de twintigste eeuw heeft het een religieuze bestemming gehad. Zo werd het gebruikt als klooster door Paters Redemptoristen en later de Zusters van het Arme Kind Jezus Sinds 1972 was het een bejaarden- en verpleegoord voor religieuzen en later mede voor leken.
Sinds 2010 is in Blankenberg het R.K. Grootseminarie Redemptoris Mater van het Bisdom Roermond gevestigd.

Bekostiging onderhoud en instandhouding
Huize Blankenberg is thans eigendom van de Stichting Redemptoris Blankenberg.
Deze stichting is financieel niet in staat op eigen kracht het onderhoud en de instandhouding van dit monument te bekostigen, ook niet indien rekening wordt gehouden met de verschillende subsidiemogelijkheden. Op termijn vormt dit een bedreiging voor het monument, maar ook voor het erin gevestigde seminarie. Daarom is in 2013 de Stichting Vrienden van Blankenberg opgericht.

Stichting Vrienden van Blankenberg
Blijkens haar statuten heeft deze stichting als doel:

  • het instandhouden en zo mogelijk verbeteren van monument Blankenberg
  • het bieden van steun aan de bewoners en gebruikers, thans het hier gevestigde Rooms Katholieke “Grootseminarie Redemptoris Mater”
  • het verrichten van al wat hiermee verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn.

De Stichting is een zogenaamde ANBI-stichting. Dit betekent dat op giften van en aan de stichting de gunstige fiscale regels voor goede doelenorganisaties van toepassing  zijn. De Stichting zal zich uiteraard houden aan de regels die het Rijk verbindt aan de ANBI-erkenning.

De Stichting is bij de Kamer van Koophandel ingeschreven onder nummer 59011513.
Het bankrekeningnummer van de stichting is: NL29 RABO 0134374118

Wilt u ons steunen?
De Stichting Vrienden van Blankenberg probeert op alle in aanmerking komende manieren geld en andere steun bijeen te brengen om haar doelstellingen te kunnen verwezenlijken. Daarvoor hebben we natuurlijk steeds meer Vrienden nodig. Wilt u ook Vriend worden? Dat kan door contact op te nemen met de secretaris, dhr. Frank de Vries.
Telefonisch is hij bereikbaar onder nummer 06-51227708
Via mail: info@vriendenvanblankenberg.nl

.

Kerstbrief 2022

Beste mensen,
Ook in het bisdom Roermond hebben we steeds weer behoefte aan nieuwe priesters. In Cadier en Keer worden seminaristen opgeleid voor het priesterschap. Dat gebeurt op Huize Blankenberg. De Stichting Vrienden van Blankenberg ondersteunt hen bij de financiering van hun opleiding en onderkomen. Wij zijn op zoek naar nieuwe Vrienden!

Vrienden zijn nodig
Het seminarie heeft in 2010 de beschikking gekregen over Huize Blankenberg. In de bijlage bij deze brief kunt u daarover meer lezen. Het is in ons aller belang dat deze opleiding ook in de toekomst kan blijven floreren. Er zijn financiële middelen nodig om de studie van onze aanstaande priesters te helpen bekostigen maar ook om hun onderkomen verder te onderhouden. In 2013 werd daartoe de Stichting Vrienden van Blankenberg opgericht: https://www.vriendenvanblankenberg.nl/

Het huidige bestuur van de Vrienden gaat een volgende stap zetten in die ondersteuning. We zijn op zoek naar nieuwe Vrienden, met wie wij inhoudelijk als ook materieel een goede band willen opbouwen. Samen met het seminarie natuurlijk. Vrienden krijgen er ook wat voor terug. Een Nieuwsbrief is in de maak, er zijn plannen voor bezoeken en lezingen, er worden projecten opgepakt waarmee we Blankenberg een extra hand in de rug kunnen houden. Het is nodig! Alleen al uit welbegrepen eigenbelang vanwege het priestertekort.

Actueel
Een actueel voorbeeld van noodzakelijke hulp is de reparatie van de lift in het pand. Die moet vanwege veiligheidsvereisten extra onderhoud ondergaan. De kosten bedragen zo’n €40.000. Er is dus veel geld nodig! Het bestuur vindt dit een prima project om samen met onze (nieuwe) vrienden een stevige bijdrage aan te leveren.
Bent u één van onze nieuwe Vrienden? Wilt u ons helpen om Blankenberg en zijn priesterstudenten verder in de lift te helpen? Het zou voor hen een mooi kerstcadeau zijn! Uw donatie is bovendien fiscaal aftrekbaar, onze stichting heeft de ANBI-status. De actie loopt tot 1 februari 2022, elke bijdrage is daarbij van harte welkom: Stichting Vrienden van Blankenberg, rekening: NL29 RABO 0134374118, ovv: Lift-project

Hoe verder?
Wij hopen u via deze aankondiging nieuwsgierig gemaakt te hebben naar onze verdere acties in het voorjaar van 2022. U gaat daar meer van horen. Als u echter niet geïnteresseerd zou zijn, horen we dat graag van u. Dan krijgt u van ons geen berichten meer. Maar het mooiste is natuurlijk als u niet alleen interesse heeft gekregen voor ons werk, maar ook in uw eigen vriendenkring belangstellenden op ons pad brengt.

Voor nu dank voor uw tijd en vooral ook voor uw financiële bijdrage aan het lift-project. Wij wensen u een Zalig Kerstfeest en een Nieuwjaar in voorspoed, geluk en bovenal een goede gezondheid!

Namens het bestuur,
Dr. Jos Hessels voorzitter
Roermond, 16-12-2021

 

 

 

 

Bestuur

Bestuur:
Voorzitter: 
vacature
Secretaris: Dhr. Frank de Vries
Penningmeester: vacature  (waarneming door dhr. Frank Hamers)
Lid: Dhr. Frank Hamers, algemeen econoom bisdom Roermond
Moderator: Deken Wilson Varela

Contact:
Stg. Vrienden van Blankenberg
Ringoven 20
6042 KC Roermond
t. 06-51227708
e. info@vriendenvanblankenberg.nl
e. devriesswarts@gmail.com
w. www.vriendenvanblankenberg.nl

Grootseminarie Redemptoris Mater Roermond
Blankenberg 1
6267 NN Cadier en Keer
t: + 31 (0)433 11 30 98
e: redmat.roermond@gmail.com
w: www.redemptorismaterroermond.nl/