Wie zijn wij?

Huize Blankenberg

Huize Blankenberg bevindt zich in het Zuid-Limburgse Cadier, gemeente Eijsden-Margraten, op het adres Blankenberg 1,  6267 NN Cadier en Keer.

‘Kasteel Blankenberg, schilderachtig verscholen in het zachtglooiende landschap met fraaie tuin en oprijlaan. Uitgebreid complex om een langwerpige binnenplaats, in huidige vorm, ± 1825. Het herenhuis, geheel verbouwd tussen 1856 en 1863, heeft een middenrisaliet met fronton en twee hoekpaviljoens.’

Zo omschrijft de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed het Huis Blankenberg beeldend in het register van beschermde rijksmonumenten.

Geschiedenis

Het kasteel heeft in zijn lange geschiedenis velerlei bewoners gekend. Een groot deel van de twintigste eeuw heeft het een religieuze bestemming gehad. Zo werd het gebruikt als klooster door Paters Redemptoristen en later de Zusters van het Arme Kind Jezus Sinds 1972 was het een bejaarden- en verpleegoord voor religieuzen en later mede voor leken.

Sinds 2010 is in Blankenberg het R.K.  Grootseminarie Redemptoris Mater van het Bisdom Roermond gevestigd.

Bekostiging onderhoud en instandhouding

Huize Blankenberg is thans eigendom van de Stichting Redemptoris Blankenberg.
Deze stichting is financieel niet in staat op eigen kracht het onderhoud en de instandhouding van dit monument te bekostigen, ook niet indien rekening wordt gehouden met subsidiemogelijkheden. Op termijn vormt dit een bedreiging voor het monument, maar ook voor het erin gevestigde seminarie. Daarom is in 2013 de Stichting Vrienden van Blankenberg opgericht.

Stichting Vrienden van Blankenberg

Blijkens haar statuten heeft deze stichting als doel:

  • het instandhouden en zo mogelijk verbeteren van monument Blankenberg
  • het bieden van steun aan de bewoners en gebruikers, thans het hier gevestigde Rooms Katholieke “Grootseminarie Redemptoris Mater”
  • het verrichten van al wat hiermee verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn.

De Stichting is een zogenaamde ANBI-stichting.. Dit betekent dat op giften van en aan de stichting de gunstige fiscale regels voor goede doelenorganisaties van toepassing  zijn. De Stichting zal zich uiteraard houden aan de regels die het Rijk verbindt aan de ANBI-erkenning.

De Stichting is bij de Kamer van Koophandel ingeschreven in het Handelsregister onder nummer 59011513.

Wilt u ons steunen?

De Stichting Vrienden van Blankenberg probeert op alle in aanmerking komende manieren geld en andere steun bijeen te brengen om haar doelstellingen te kunnen verwezenlijken.

Het bankrekeningnummer van de stichting is: NL29 RABO 0134374118.

Voor nadere informatie over de Stichting Vrienden van Blankenberg, over Huize Blankenberg en over de huidige gebruikers verwijzen wij naar elders op deze website of naar de website van het Grootseminarie Redemptoris Mater

In Memoriam René Imkamp

Op 1 november j.l. is René Imkamp ons plotseling op 72-jarige leeftijd ontvallen. Het bericht daarover kwam als een volkomen verrassing en gaf ons een verweesd gevoel.

René was vanaf de oprichting van onze stichting in 2013 bestuursvoorzitter. Hij vervulde deze functie met een groot engagement. Hij was een man die in de Roermondse en Limburgse samenleving talloze belangrijke bestuursfuncties vervulde, op het religieuze, sociale en culturele vlak. Hij speelde daar een toonaangevende rol. Hoewel die functies al veel van hem vroegen, was hij zeer gemotiveerd en toegewijd actief voor de Vrienden van Blankenberg.

Wij zullen zijn leiding en persoonlijkheid erg missen, maar zijn nadrukkelijke aanwezigheid in de afgelopen jaren is voor ons tegelijkertijd een bron van kracht en inspiratie voor de voortzetting van onze inzet voor Blankenberg.
Tijdens een H. Mis in de kapel van Blankenberg op 6 december j.l. hebben wij René onder leiding van Rector Stanislaw Kielek als celebrant herdacht en gebeden voor zijn zieleheil.

10 december 2019.
De leden van het bestuur van de Stichting Vrienden van Blankenberg,
Josephine Dols-Knegtering, Carlos Gielen, Frank Hamers, Fernand Jadoul, Wilson Varela, Cees Versteden, Frank de Vries;
Stanislaw Kielek, Rector van het R.K. Grootseminarie Redemptoris Mater.

Bestuur

Voorzitter:
Dr. Jos Hessels, burgemeester Echt-Susteren

Vice-voorzitter:
Dhr. Carlos Gielen, kabinet Commissaris van de Koning Limburg

Secretaris:
Dhr. Frank de Vries, ombudsman voor het VISTA College

Moderator:
Dhr. Wilson Varela, deken van Horst

Penningmeester:
Vacant

Lid:
Dhr. Frank Hamers, algemeen econoom van het bisdom Roermond
Mevr. Josephine Knegtering
Dhr. Fernand Jadoul
Dhr. Cees Versteden