ANBI GEGEVENS

Naam
Stichting Vrienden van Blankenberg

RSIN/fiscaal nummer
8532 78 817

KvK en bankrekening
Kamer van Koophandel: 59011513.
Bankrekeningnummer: NL29 RABO 0134374118

Adres
Blankenberg 1
6267 NN Cadier en Keer

Doelstelling
Het instandhouden en zo mogelijk verbeteren van het als monument gekwalificeerde kasteel Huis Blankenberg en verdere aanhorigheden en gelegene aan de Blankenberg 1 te 6267 NN Cadier en Keer.

Hoofdlijnen van het beleidsplan
De stichting zal gelden inzamelen van particulieren en instellingen om het doel te bereiken. Tevens zal de stichting waar mogelijk bemiddelen voor het verkrijgen van subsidies voor aanpassingen en onderhoud van het monumentale pand en park.

Vergoedingen
De bestuursleden worden niet gehonoreerd en ontvangen ook geen vacatiegeld. In principe worden ook geen onkosten vergoed.
In buitengewone gevallen, kunnen onkosten worden gedeclareerd binnen redelijke grenzen, ter beoordeling van het bestuur. De stichting heeft verder geen personeel in dienst.

Actuele activiteiten
De stichting zoekt altijd samenwerking met bevriende organisaties. Vrienden worden rechtstreeks benaderd. Het streven is om met enige regelmaat een Nieuwsbrief uit te geven met informatie over Huis Blankenberg en de bewoners. Een familiedag om ter plaatse kennis te maken met Huis Blankenberg staat op de lijst van toekomstige activiteiten.

Financiële verantwoording
De Stichting stelt jaarlijks een financiële verantwoording op en publiceert deze in het kader van de ANBI-verplichtingen op deze site
Financiële verantwoording 2023 en balans 2023-2022

 

 

Geef een reactie