ANBI GEGEVENS

Naam:
Stichting Vrienden van Blankenberg

RSIN/fiscaal nummer:
8532 78 817

KvK en bankrekening:
Kamer van Koophandel: 59011513.
Bankrekeningnummer: NL29 RABO 0134374118

Adres:
Blankenberg 1
6267 NN Cadier en Keer

Doelstelling:
Het instandhouden en zo mogelijk verbeteren van het als monument gekwalificeerde kasteel: “Huis Blankenberg” en verdere aanhorigheden en gelegene aan de Blankenberg 1 te 6267 NN Cadier en Keer.

Hoofdlijnen van het beleidsplan:
De stichting zal gelden inzamelen van particulieren en instellingen om het doel te bereiken. Tevens zal de stichting waar mogelijk bemiddelen voor het verkrijgen van subsidies voor aanpassingen en onderhoud van het monumentale pand en park.

De bestuursleden worden niet gehonoreerd en ontvangen ook geen vacatiegeld.
In principe worden ook geen onkosten vergoed.
In buitengewone gevallen, kunnen onkosten worden gedeclareerd binnen redelijke grenzen, ter beoordeling van het bestuur. De stichting heeft verder geen personeel in dienst.

Actuele activiteiten:
Het eerste halfjaar 2014 heeft de stichting gebruikt voor het voor bereiden van de te nemen acties. Vanaf de 2e helft van 2014 is een aantal geselecteerde personen  benaderd met het verzoek de stichting te willen steunen.

Financiële verantwoording:

Geef een reactie