In Memoriam Carlos Gielen

Volkomen onverwacht stierf op vrijdag 8 april 2022 onze vicevoorzitter Carlos Gielen. Het bericht van zijn overlijden voelt als een stomp in de maag. Niet alleen omdat Carlos nog maar 59 jaar jong was, of omdat we in hem een betrokken medebestuurder verliezen, maar vooral omdat we zomaar ineens zelf een vriend kwijt raakten.


Carlos droeg het Grootseminarie Redemptoris Mater, gevestigd in Huize Blankenberg, van begin af aan een warm hart toe. Tijdens bijeenkomsten was hij er een graag geziene gast vanwege zijn scherpe inzichten en waardevolle adviezen. In 2018 trad hij toe tot het bestuur van de Vrienden van Blankenberg, waarvan hij sinds 2021 vicevoorzitter was.

De gedachte dat er steeds behoefte zal zijn aan nieuwe priesters was zijn drive zich in te zetten dit doel te realiseren. Dat gaat immers niet vanzelf. Als betrokken katholiek bleef hij niet toekijken. Met zijn bestuurlijke bijdragen voor de Vrienden van Blankenberg pakte hij de kans om de daad bij het woord te voegen. Met genoegen zag hij samen met ons dat er elk jaar weer nieuwe priesters werden gewijd. Carlos zat vol energie en ideeën om ook in de toekomst mensen binnen en buiten zijn grote netwerk te attenderen op de noodzaak priesterstudenten te blijven ondersteunen. 

Naast zijn inspanningen voor de Vrienden gaan we vooral ook de warme mensenvriend Carlos Gielen erg missen. Altijd belangstellend voor de ander, steeds beschikbaar voor een helpende hand of een arm over de schouder. Hij wilde graag mensen om zich heen en als hij de kans had nodigde hij hen uit om samen aan tafel te gaan. ‘Eten moet men toch, laten we het dan ook maar meteen gezellig maken en weer eens bijpraten over de dingen die ons bezig houden’. De beperkingen vanwege corona vielen hem daarom zwaar. Niet alleen voor zichzelf, ook omdat hij zag dat anderen het er eveneens moeilijk mee hadden. Hij nam hen mee in zijn gebed. Zodra de mogelijkheid zich voordeed, stak hij een kaars aan voor wie dat nodig had. Ook als die ander dat zelf niet wist, want alvast om hulp en vertrouwen bidden voor die ander kon zeker geen kwaad.  

Daags voor Pasen nemen we afscheid van Carlos vanuit zijn geliefde O.L.V. Sterre der Zee in Maastricht. Stille zaterdag, de dag van de onzekerheid voor de volgers van Christus: Wat nu? Hoe moeten we verder? 
Zijn rotsvaste geloof in de verrijzenis van Onze Lieve Heer zal ons een voorbeeld blijven. Net zoals zijn goedheid voor de ander, waarvoor wij hem dankbaar zullen blijven. Carlos heeft nu zijn weg naar het Hemelse Jeruzalem gevonden, waar hij in het licht en de liefde van God is thuisgekomen. Ons rest de mooie herinnering aan een mooi mens, wiens naam wij in respect blijven uitspreken: Carlos Gielen!

Dat hij moge rusten in vrede!

 

Wie zijn wij?

Huize Blankenberg

Huize Blankenberg bevindt zich in het Zuid-Limburgse Cadier, gemeente Eijsden-Margraten, op het adres Blankenberg 1, postcode 6267 NN Cadier en Keer.

‘Kasteel Blankenberg, schilderachtig verscholen in het zachtglooiende landschap met fraaie tuin en oprijlaan. Uitgebreid complex om een langwerpige binnenplaats, in huidige vorm, ± 1825. Het herenhuis, geheel verbouwd tussen 1856 en 1863, heeft een middenrisaliet met fronton en twee hoekpaviljoens.’

Zo omschrijft de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed Huis Blankenberg beeldend in het register van beschermde rijksmonumenten.

Geschiedenis

De geschiedenis van Huize Blankenberg gaat terug tot de Middeleeuwen. Via de website van de Vrienden van Blankenberg (zie verderop) kunt u over de geschiedenis meer lezen.

Het kasteel heeft in zijn lange geschiedenis velerlei bewoners gekend. Een groot deel van de twintigste eeuw heeft het een religieuze bestemming gehad. Zo werd het gebruikt als klooster door Paters Redemptoristen en later de Zusters van het Arme Kind Jezus Sinds 1972 was het een bejaarden- en verpleegoord voor religieuzen en later mede voor leken.

Sinds 2010 is in Blankenberg het R.K.  Grootseminarie Redemptoris Mater van het Bisdom Roermond gevestigd.

Bekostiging onderhoud en instandhouding

Huize Blankenberg is thans eigendom van de Stichting Redemptoris Blankenberg.

Deze stichting is financieel niet in staat op eigen kracht het onderhoud en de instandhouding van dit monument te bekostigen, ook niet indien rekening wordt gehouden met subsidiemogelijkheden. Op termijn vormt dit een bedreiging voor het monument, maar ook voor het erin gevestigde seminarie.

Stichting Vrienden van Blankenberg

Daarom is in 2013 de Stichting Vrienden van Blankenberg opgericht. Blijkens haar statuten heeft deze stichting als doel:

  • het instandhouden en zo mogelijk verbeteren van monument Blankenberg
  • het bieden van steun aan de bewoners en gebruikers, thans het hier gevestigde Rooms Katholieke “Grootseminarie Redemptoris Mater”
  • het verrichten van al wat hiermee verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn.

De Stichting zal een zogenaamde ANBI-stichting zijn. Dit betekent dat op giften van en aan de stichting de gunstige fiscale regels voor goede doelenorganisaties van toepassing zullen zijn. De Stichting zal zich uiteraard houden aan de regels die het Rijk verbindt aan de ANBI-erkenning.

Wilt u ons steunen?

De Stichting Vrienden van Blankenberg probeert op alle in aanmerking komende manieren geld en andere steun bijeen te brengen om haar doelstelling te kunnen verwezenlijken.

 

Voor nadere informatie over de Stichting Vrienden van Blankenberg, over Huize Blankenberg en over de huidige gebruikers  verwijzen wij naar de website van de stichting: www. ………

Ook kunt u zich wenden tot de voorzitter van de Stichting Vrienden van Blankenberg, de heer drs. R.F.M.H. Imkamp, tel. 0475 330008, e-mail: rene.imkamp@zonnet.nl.

Kasteel Blankenberg

Stichting Vrienden van Blankenberg

Daarom is in 2013 de Stichting Vrienden van Blankenberg opgericht. Blijkens haar statuten heeft deze stichting als doel:

  • het instandhouden en zo mogelijk verbeteren van monument Blankenberg
  • het bieden van steun aan de bewoners en gebruikers, thans het hier gevestigde Rooms Katholieke “Grootseminarie Redemptoris Mater”
  • het verrichten van al wat hiermee verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn.

De Stichting zal een zogenaamde ANBI-stichting zijn. Dit betekent dat op giften van en aan de stichting de gunstige fiscale regels voor goede doelenorganisaties van toepassing zullen zijn. De Stichting zal zich uiteraard houden aan de regels die het Rijk verbindt aan de ANBI-erkenning.

De stichting is bij de Kamer van Koophandel ingeschreven in het Handelsregister onder nummer 59011513.

Wilt u ons steunen?

De Stichting Vrienden van Blankenberg probeert op alle in aanmerking komende manieren geld en andere steun bijeen te brengen om haar doelstelling te kunnen verwezenlijken.

Het bankrekeningnummer van de stichting is: NL29RABO0134374118.

Voor nadere informatie over de Stichting Vrienden van Blankenberg, over Huize Blankenberg en over de huidige gebruikers verwijzen wij naar elders op deze website of naar de website van het Grootseminarie Redemptoris Mater

Ook kunt u zich wenden tot de secretaris van de Stichting,  dhr. J.F.J. (Frank) de Vries via devriesswarts@gmail.com of via +31 6 5122 7708