In Memoriam René Imkamp

Op 1 november j.l. is René Imkamp ons plotseling op 72-jarige leeftijd ontvallen. Het bericht daarover kwam als een volkomen verrassing en gaf ons een verweesd gevoel.

René was vanaf de oprichting van onze stichting in 2013 bestuursvoorzitter. Hij vervulde deze functie met een groot engagement. Hij was een man die in de Roermondse en Limburgse samenleving talloze belangrijke bestuursfuncties vervulde, op het religieuze, sociale en culturele vlak. Hij speelde daar een toonaangevende rol. Hoewel die functies al veel van hem vroegen, was hij zeer gemotiveerd en toegewijd actief voor de Vrienden van Blankenberg. Wij zullen zijn leiding en persoonlijkheid erg missen, maar zijn nadrukkelijke aanwezigheid in de afgelopen jaren is voor ons tegelijkertijd een bron van kracht en inspiratie voor de voortzetting van onze inzet voor Blankenberg. Tijdens een H. Mis in de kapel van Blankenberg op 6 december j.l. hebben wij René onder leiding van Rector Stanislaw Kielek als celebrant herdacht en gebeden voor zijn zieleheil.

De leden van het bestuur van de Stichting Vrienden van Blankenberg, Josephine Dols-Knegtering, Carlos Gielen, Frank Hamers, Fernand Jadoul, Wilson Varela, Cees Versteden, Stanislaw Kielek, Rector van het R.K. Grootseminarie Redemptoris Mater.

Hoe blijven we met elkaar in gesprek over barmhartigheid?

266px-Leo_Fijen

Inspirerende lezing door Leo Fijen op zondag 17 juni 2018

Barmhartigheid is het thema van de 55e Heiligdomsvaart die plaatsvindt van 24 mei tot 3 juni 2018 in Maastricht. Als iedereen in zijn omgeving barmhartig is voor de ander, dan wordt de wereld mooier. Maar dat gaat niet vanzelf. Het is belangrijk dat we er met elkaar over in gesprek blijven.

Leo Fijen is bij veel mensen bekend als presentator van het tv-programma Geloofsgesprek en voormalig presentator van programma’s als Kruispunt en de Kloosterserie. Daarnaast is hij al vele jaren eindverantwoordelijke binnen KRO (en voorheen ook RKK) voor godsdienstige en levensbeschouwelijke programma’s. Ook is hij bekend als columnist en schrijver van vele boeken over religieuze onderwerpen, waaronder recentelijk ‘Loslaten en thuiskomen’, een briefwisseling met mgr. Gerard de Korte, bisschop van Den Bosch. Fijen laat zien hoe wij in deze moderne tijd met elkaar in gesprek kunnen gaan over het aloude thema “Doe goed en zie niet om”.

Programma  14.00 uur: ontvangst in Huize Blankenberg, Blankenberg 1, 6267 NN Cadier en Keer  14.30 uur: welkom door voorzitter Vrienden van Blankenberg Rene Imkamp  14.35 uur: korte intro door de rector Kielek over het neo-catechumenaat  14.40 uur: introductie spreker en thema door Herman Kaiser  14.45 uur: lezing door Leo Fijen  15.30 uur: discussie en mogelijkheid om vragen te stellen o.l.v. Herman Kaiser  16.00 uur: Rector Kielek nodigt uit voor rondleiding, borrel, muziek

Aanmelden De lezing is bedoeld voor geïnteresseerden en allen die de bewoners van Huize Blankenberg, de priesters van het neo-catechumenaat, een warm hart toedragen. De toegang is gratis. Een vrije gave en/of uw aanmelding als vriend(in) van huize Blankenberg wordt gewaardeerd! I.v.m. catering graag vooraf aanmelden via info@vriendenvanblankenberg.nl of kijk op www.vriendenvanblankenberg.nl

Wie zijn wij?

Huize Blankenberg

Huize Blankenberg bevindt zich in het Zuid-Limburgse Cadier, gemeente Eijsden-Margraten, op het adres Blankenberg 1, postcode 6267 NN Cadier en Keer.

‘Kasteel Blankenberg, schilderachtig verscholen in het zachtglooiende landschap met fraaie tuin en oprijlaan. Uitgebreid complex om een langwerpige binnenplaats, in huidige vorm, ± 1825. Het herenhuis, geheel verbouwd tussen 1856 en 1863, heeft een middenrisaliet met fronton en twee hoekpaviljoens.’

Zo omschrijft de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed Huis Blankenberg beeldend in het register van beschermde rijksmonumenten.

Geschiedenis

De geschiedenis van Huize Blankenberg gaat terug tot de Middeleeuwen. Via de website van de Vrienden van Blankenberg (zie verderop) kunt u over de geschiedenis meer lezen.

Het kasteel heeft in zijn lange geschiedenis velerlei bewoners gekend. Een groot deel van de twintigste eeuw heeft het een religieuze bestemming gehad. Zo werd het gebruikt als klooster door Paters Redemptoristen en later de Zusters van het Arme Kind Jezus Sinds 1972 was het een bejaarden- en verpleegoord voor religieuzen en later mede voor leken.

Sinds 2010 is in Blankenberg het R.K.  Grootseminarie Redemptoris Mater van het Bisdom Roermond gevestigd.

Bekostiging onderhoud en instandhouding

Huize Blankenberg is thans eigendom van de Stichting Redemptoris Blankenberg.

Deze stichting is financieel niet in staat op eigen kracht het onderhoud en de instandhouding van dit monument te bekostigen, ook niet indien rekening wordt gehouden met subsidiemogelijkheden. Op termijn vormt dit een bedreiging voor het monument, maar ook voor het erin gevestigde seminarie.

Stichting Vrienden van Blankenberg

Daarom is in 2013 de Stichting Vrienden van Blankenberg opgericht. Blijkens haar statuten heeft deze stichting als doel:

  • het instandhouden en zo mogelijk verbeteren van monument Blankenberg
  • het bieden van steun aan de bewoners en gebruikers, thans het hier gevestigde Rooms Katholieke “Grootseminarie Redemptoris Mater”
  • het verrichten van al wat hiermee verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn.

De Stichting zal een zogenaamde ANBI-stichting zijn. Dit betekent dat op giften van en aan de stichting de gunstige fiscale regels voor goede doelenorganisaties van toepassing zullen zijn. De Stichting zal zich uiteraard houden aan de regels die het Rijk verbindt aan de ANBI-erkenning.

Wilt u ons steunen?

De Stichting Vrienden van Blankenberg probeert op alle in aanmerking komende manieren geld en andere steun bijeen te brengen om haar doelstelling te kunnen verwezenlijken.

 

Voor nadere informatie over de Stichting Vrienden van Blankenberg, over Huize Blankenberg en over de huidige gebruikers  verwijzen wij naar de website van de stichting: www. ………

Ook kunt u zich wenden tot de voorzitter van de Stichting Vrienden van Blankenberg, de heer drs. R.F.M.H. Imkamp, tel. 0475 330008, e-mail: rene.imkamp@zonnet.nl.

Kasteel Blankenberg

Stichting Vrienden van Blankenberg

Daarom is in 2013 de Stichting Vrienden van Blankenberg opgericht. Blijkens haar statuten heeft deze stichting als doel:

  • het instandhouden en zo mogelijk verbeteren van monument Blankenberg
  • het bieden van steun aan de bewoners en gebruikers, thans het hier gevestigde Rooms Katholieke “Grootseminarie Redemptoris Mater”
  • het verrichten van al wat hiermee verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn.

De Stichting zal een zogenaamde ANBI-stichting zijn. Dit betekent dat op giften van en aan de stichting de gunstige fiscale regels voor goede doelenorganisaties van toepassing zullen zijn. De Stichting zal zich uiteraard houden aan de regels die het Rijk verbindt aan de ANBI-erkenning.

De stichting is bij de Kamer van Koophandel ingeschreven in het Handelsregister onder nummer 59011513.

Wilt u ons steunen?

De Stichting Vrienden van Blankenberg probeert op alle in aanmerking komende manieren geld en andere steun bijeen te brengen om haar doelstelling te kunnen verwezenlijken.

Het bankrekeningnummer van de stichting is: NL29RABO0134374118.

Voor nadere informatie over de Stichting Vrienden van Blankenberg, over Huize Blankenberg en over de huidige gebruikers verwijzen wij naar elders op deze website of naar de website van het Grootseminarie Redemptoris Mater

Ook kunt u zich wenden tot de secretaris van de Stichting,  dhr. J.F.J. (Frank) de Vries via devriesswarts@gmail.com of via +31 6 5122 7708