"Doe goed en zie niet om"
Thema Heiligdomsvaart 2018 en lezing op 11 maart 2018
Activiteiten

266px-Leo_Fijen

Inspirerende lezing door Leo Fijen op zondag 17 juni 2018

Barmhartigheid is het thema van de 55e Heiligdomsvaart die plaatsvindt van 24 mei tot 3 juni 2018 in Maastricht. Als iedereen in zijn omgeving barmhartig is voor de ander, dan wordt de wereld mooier. Maar dat gaat niet vanzelf. Het is belangrijk dat we er met elkaar over in gesprek blijven.

Leo Fijen is bij veel mensen bekend als presentator van het tv-programma Geloofsgesprek en voormalig presentator van programma’s als Kruispunt en de Kloosterserie. Daarnaast is hij al vele jaren eindverantwoordelijke binnen KRO (en voorheen ook RKK) voor godsdienstige en levensbeschouwelijke programma’s. Ook is hij bekend als columnist en schrijver van vele boeken over religieuze onderwerpen, waaronder recentelijk ‘Loslaten en thuiskomen’, een briefwisseling met mgr. Gerard de Korte, bisschop van Den Bosch. Fijen laat zien hoe wij in deze moderne tijd met elkaar in gesprek kunnen gaan over het aloude thema “Doe goed en zie niet om”.

Programma  14.00 uur: ontvangst in Huize Blankenberg, Blankenberg 1, 6267 NN Cadier en Keer  14.30 uur: welkom door voorzitter Vrienden van Blankenberg Rene Imkamp  14.35 uur: korte intro door de rector Kielek over het neo-catechumenaat  14.40 uur: introductie spreker en thema door Herman Kaiser  14.45 uur: lezing door Leo Fijen  15.30 uur: discussie en mogelijkheid om vragen te stellen o.l.v. Herman Kaiser  16.00 uur: Rector Kielek nodigt uit voor rondleiding, borrel, muziek

Aanmelden De lezing is bedoeld voor geïnteresseerden en allen die de bewoners van Huize Blankenberg, de priesters van het neo-catechumenaat, een warm hart toedragen. De toegang is gratis. Een vrije gave en/of uw aanmelding als vriend(in) van huize Blankenberg wordt gewaardeerd! I.v.m. catering graag vooraf aanmelden via info@vriendenvanblankenberg.nl of kijk op www.vriendenvanblankenberg.nl


lees verder
Sponsor worden

Wilt u sponsor worden van de Stichting Vrienden van Blankenberg, neemt aub contact met ons op.

Het bankrekeningnummer van de stichting is: NL29RABO0134374118

Voor nadere informatie over de Stichting Vrienden van Blankenberg, over Huize Blankenberg en over de huidige gebruikers  verwijzen wij naar de website van de stichting: www.vriendenvanblankenberg.nl

Ook kunt u zich wenden tot de voorzitter van de Stichting Vrienden van Blankenberg, de heer drs. R.F.M.H. Imkamp, tel. 0475 330008, e-mail: rene.imkamp@hetnet.nl.

Bij voorbaat dank.

Stichting Vrienden van Blankenberg

Daarom is in 2013 de Stichting Vrienden van Blankenberg opgericht. Blijkens haar statuten heeft deze stichting als doel:

  • het instandhouden en zo mogelijk verbeteren van monument Blankenberg
  • het bieden van steun aan de bewoners en gebruikers, thans het hier gevestigde Rooms Katholieke “Grootseminarie Redemptoris Mater”
  • het verrichten van al wat hiermee verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn.

De Stichting zal een zogenaamde ANBI-stichting zijn. Dit betekent dat op giften van en aan de stichting de gunstige fiscale regels voor goede doelenorganisaties van toepassing zullen zijn. De Stichting zal zich uiteraard houden aan de regels die het Rijk verbindt aan de ANBI-erkenning.

De stichting is bij de Kamer van Koophandel ingeschreven in het Handelsregister onder nummer 59011513.

 

 


lees verder
Adresgegevens

Kasteel Blankenberg

Blankenberg 1

6267 NN, Cadier en Keer

E-mail: info@vriendenvanblankenberg.nl


lees verder